Boravak u domu obogaćen je svakodnevnim aktivnostima i sadržajima.

Posebna briga vodi se o animaciji i osmišljavanju slobodnog vremena za naše korisnike.

Posebna pažnja posvećuje se korisnicima koji duže vrijeme nisu bili u mogućnosti ustajati.

Zato posebno naglašavamo metode sprečavanja i liječenja posljedica dugotrajnog ležanja.

Naša je specijalnost upravo briga za teško pokretne i nepokretne korisnike, kojima nudimo stalnu i sveobuhvatnu medicinsku njegu i pažnju, psihološku podršku, uključivanje u svakodnevne aktivnosti, primjerenu ishranu i osobnu higijenu, uz 24-satni nadzor.
Redovito se prate vitalne funkcije korisnika: puls, tlak, temperatura, preko temperaturne liste radi se nadzor unosa lijekova, tekućine i svih izlučevina.

U konzultaciji s liječnicima naše medicinske sestre mogu korisnicima aplicirati svu ordiniranu terapiju.


 Copyright © WIZZARD 2016.