"EDEN", dom za starije i nemoćne osobe je u svojoj završnoj fazi izgradnje. Infrastrukturni i unutarnji radovi su pri kraju i dom za koji dan otvara svoja vrata korisnicima. Predbilježbe i rezerviranja smještaja i usluga su u tijeku.

"EDEN" raspolaže sa smještajnim kapacitetom od 80 ležajeva u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama sa sanitarnim čvorom u svakoj sobi. Zajedničke prostorije, također su namještene i prilagođene budućim korisnicima. Grijanje prostorija je kontinuirano i obavlja se po ekološkim i vrhunskim standardima.

Medicinska usluga korisnicima je dostupna 24 sata; osoblje koje je već u radnom odnosu je školovano i sa iskustvom na navedenim poslovima. Također, postoji i stalna veza sa medicinskim centrom u Vitezu, kao i bolnicom Dr. fra Mato Nikolić u Novoj Biloj, a po potrebi i sa regionalnim ili državnim medicinskim centrima.

Dođite i uvjerite se!

Cijene smještaja i usluga koje pružamo su povoljne i prihvtljive budućim korisnicima. Na zahtjev korisnika pružamo i druge usluge, po potrebi, iz domena registrirane djelatnosti.

Radujemo se našoj budućoj suradnji!


 Copyright © WIZZARD 2016.